citroenleer.jpg
aardbijmeiklok.jpg
cederhoutanijs.jpg

Als men op een traditionele manier naar een kunstwerk kijkt, neem je als toeschouwer afstand van het werk en probeer je het in stilte te bekijken. Maar wat te doen als je geen traditioneel werk voor je hebt maar eentje waar je aan kan ruiken?  

Hoe ervaar je dat als toeschouwer? Naar wat ruikt het? Associeer je de geur(en) met iets, een herinnering, een belevenis, een concreet iets….? Voor dit werk ‘GEUR’ zijn we opzoek gegaan naar een 'geurencirkel', waar we vooral zochten naar complementaire geuren, vergelijkbaar met paars en geel in de kleurencirkel. Dualiteit, waaruit ontstaat het? Zit dualiteit in het werk zelf of creëer je een dualiteit door de interactie tussen het kunstwerk en de kijker? Wat als twee geuren tegenover elkaar geplaatst worden, gaan deze dan ook in gesprek met elkaar zoals complementaire kleuren dit ook doen?

Geurkunst is een hyper fysieke ervaring. Hoe ga je omgaan met deze ervaring als we dat zintuig op dit moment niet kunnen inzetten vanachter dit scherm? Daarom hebben we een geur-en mailproject opgestart. In dit project wordt aan de toeschouwer gevraagd om hun adres door te sturen naar: project.nr2.geur@gmail.com en keuze te maken in de kleurcombinatie 1,2 of 3 die elk een geurcombinatie representeren die wij hebben uitgekozen. Niet veel later ontvangt u deze combinatie in de brievenbus.   

*disclaimer: door de corona crisis hebben wij niet toegang tot alle materialen nodig deze brieven direct te sturen, mogelijk zit er enkele vertraging op*   

 

 

 

If one looks at a work of art in a traditional way, you as a spectator distance yourself from the work and try to view it in silence. But what to do if you don't have traditional work in front of you, but one that you can smell?

How do you experience this as a spectator? What does it smell like? Do you associate the fragrance (s) with something, a memory, an experience, a concrete thing….? For this work "SCENT" we looked for a "scent wheel", where we mainly looked for complementary scents, similar to purple and yellow in the color wheel. Duality, what does it arise from? Is duality in the work itself or do you create a duality through the interaction between the artwork and the viewer? What if two scents are placed opposite one another, do they also talk to each other as complementary colors do?

Fragrance is a hyper physical experience. How are you  going to handle this experience if we can't use that sense of smell  from behind this screen? That is why we started an odor and mail project. In this project, the viewer is asked to forward their address to: project.nr2.geur@gmail.com and to make a choice in the color combination 1,2 or 3, each representing a fragrance combination that we have selected. Not much later you will receive this combination in the mailbox.

 

* disclaimer: due to the corona crisis we do not need access to all materials to send these letters directly, there may be some delay *