The grey zone. The in between zone wordt vertaald in een spel tussen twee lijnen op een continue veranderde ondergrond. Diegene met de controle beïnvloed het canvas. De ondergrond bepaald de staat waar de lijnen zich in verkeren. De lijnen die op zichzelf al een dualiteit hebben worden gebroken door een beweging. Een werk dat enkel volledig kan bestaat door interactie. Een werk die dualiteit aangaat met zichzelf, dualiteit aangaat met de toeschouwer. 

 

The grey zone. The in between zone translated into a game between two lines on a continuously changing surface. The canvas affected by the person with control. The surface changes the condition of the lines. The lines that in themselves already have a duality,  are broken by movement. A work that only fully exists with interaction. It has duality with itself, it has duality with the viewer.

 

 

Lavinia Peeters & Kaat Claes